فران - رزین های مرتبط با صنایع تولید آب آشامیدنی

رزین های مرتبط با صنایع تولید آب آشامیدنی

رزین های مرتبط با صنایع تولید آب آشامیدنی

 

رزین های صنایع آب آشامیدنی :

 

AMBERLITE PWA10 Resin

اين رزين با گريد آب آشاميدني جهت حذف برن از آب آشاميدني طراحي و ساخته شده است. فرايند احياي اين رزين دو مرحله اي  مي باشد. مشخصه اصلي اين رزين قدرت بالاي حذف گزینشی برن در ميان ديگر نمكهاي محلول در آب ميباشد. اين قدرت جذب انتخابي در اثر افزايش يا كاهش اسيد بوريك يا نمكهاي محلول بور در آب تغيير چنداني نمي نمايد. اين رزين براي تصفيه نهايي و حذف برن از آب خروجي از واحدهاي نمك زدايي و آب شيرين كن هاي آب دريا نیز كاربرد دارد.

رزین صنایع آب آشامیدنیAMBERLITE™ PWA10 Resin

 

AMBERLITE PWA5 Resin

اين رزين قوي آنيوني براي حذف انتخابي و گزینشی نيترات از آب آشاميدني توسط كمپاني DOW روانه بازار شده است. اين رزين با حذف نيترات به طور ترجيحي سولفات را جايگزين آن در آب آشاميدني مي نمايد. اين خصوصيت فرايند احياي اين رزين را در كاربردهاي آب آشاميدني شهري آسان مي نمايد.

رزین صنایع آب آشامیدنیAMBERLITE™ PWA5 Resin

 

ADSORBSIA  As600 Titanium Based Media (جاذب اكسيد تيتانيوم جهت آرسينك، سرب و فلزات سنگين)

اكسيد تيتانيوم قابليت بالايي در جذب آرسينك، سرب و فلزات سنگين دارد. گرانولهاي مربوط به اكسيد تيتانيوم با نام تجاري  ADSORBSIA  As600 قابليت احياء نداشته و براي حذف تركيبات فلزي سنگين و آرسينك از آب آشاميدني طراحي و روانه بازار شده اند. به دليل اينكه گرانولها از اكسيد تيتانيوم تشكيل شدهاند امكان رشد باكتريايي روي گرانولها در مقايسه با بسترهای آهني وجود ندارد. گرانول پس از اشباع كل از محيط خارج و با گرانولهاي جديد جايگزين ميشوند.

رزین صنایع آب آشامیدنیADSORBSIA™ As600 Titanium Based Media

 

DOWEX  PSR-2  (رزين بازي قوي براي آب آشاميدني)

اين رزين بازي قوي براي حذف گزينشي و انتخابي آلودگيهاي مضر ولي بسيار ناچيز از قبيل نيترات و پركلرات در آب آشاميدني مورد استفاده قرار ميگيرد. گرانولهاي قوي آنيوني اين رزين در فرم -CL فرايند تبادل يون را انجام ميدهند. حذف پرکلرات و بازيابي طلا از كاربردهاي مهم اين رزين ميباشد.

رزین صنایع آب آشامیدنی DOWEX™ PSR-2

 

 

توجه: با توجه به زیاد شدن کالاهای نامرغوب و تقلبی با برند DOW و Filmtec در هنگام خرید محصول ارجینال به هلگرام Filmtec، لیبل DOW و وکیوم بودن بسته بندی دقت شود.

 بخش‌های دیگر