فران - تحویل قطعی یک کانتینر ماده شیمیایی بوریک اسید با گرید ULS با گواهینامه اصالت کالا و آنالیز شیمیایی

تحویل قطعی یک کانتینر ماده شیمیایی بوریک اسید با گرید ULS با گواهینامه اصالت کالا و آنالیز شیمیایی

محموله مربوط به یک کانتینر اسید بوریک با گرید ULS و کاربرد صنعتی پس از گذراندن آزمایشهای مربوط به آنالیز شیمیایی و بررسی گواهینامه های اصالت کالا به خریدار تحویل شد.

تأمین ماده شیمیایی اسید بوریک

تأمین ماده شیمیایی اسید بوریک

اسید بوریک (اسید ارتوبوریک) اسیدی بسیار ضعیف است که به طور عمده از کانیها و معادن بورات تهیه می شود. حاصل واکنش کانیهای معدنی در معادن بورات با اسید سولفوریک در مراحل فراوری، بوریک اسید می باشد. بزرگترین منبع بوراتها در جهان، معادن بزرگ بور در کالیفرنیا و ترکیه می باشد.

اسید بوریك به عنوان مواد نگهدارنده و گندزدا در مخلوط‌های شیشه و كوزه‌گری، به عنوان گداز آور در لحیم كاری، در صنایع نساجی و هسته ای به كار برده می ‌شود. اسید بوریك بدون آب، تقریباً اكسید بوریك خالص است که در لعابهای شیشه و سرامیك به كار برده می ‌شود.

شرکت فران تأمین کننده تمامی گریدهای صنعتی بوریک اسید از منابع اصلی در احجام بالا و قیمت رقابتی می باشد.

 بخش‌های دیگر