فران - حمل پکیج ضد انفجار فراساحل تقویت فشار و گرمایش الکتریکی سکوی نفتی رشادت به مقصد یارد

حمل پکیج ضد انفجار فراساحل تقویت فشار و گرمایش الکتریکی سکوی نفتی رشادت به مقصد یارد

پکیج ضد انفجار گرمایش الکتریکی و تقویت فشار مربوط به سکوی نفتی فراساحل رشادت پس از تست موفق کارخانه و بازرسی نهایی به مقصد یارد پروژه حمل شد.سکوی نفتی فراساحل رشادت، یکی از سکوهای نفتی واقع در خلیج فارس در 110 کیلومتری لاوان متشکل از پنج پلت فرم مجزا می باشد. نفت استخراج شده از این مجموعه توسط یک خط لوله 16 اینچ به جزیره لاوان ارسال می شود. 

پکیج های ضد انفجار Hot & Cold water heater و pressurization package مربوط به سکوی Q4 این مجموعه پس از پشت سرگذراندن تستهای کارخانه ای(FAT) و بازرسی عملکرد و بازرسی نهایی در مرداد ماه سال 94 به مقصد یارد جهت نصب روی سکو حمل شد.

 بخش‌های دیگر