فران - تأمین پکیج فیلتر خود شوینده Tequatic به عنوان پیش تصفیه جهت کاهش TSS

تأمین پکیج فیلتر خود شوینده Tequatic به عنوان پیش تصفیه جهت کاهش TSS

فیلترهای Tequatic یک فیلتر بسیار مناسب برای جداسازی ذرات معلق در صنایع تصفیه پساب های صنعتی می باشد. کاربردهای مختلف این نوع فیلترها به صورت زیر می باشند:

  • کاهش TSS, COD, BOD, TOC در پساب های صنعتی
  • به عنوان پیش تصفیه در سیستم های DAF و هوادهی گسترده
  • به عنوان پیش تصفیه در سیستم های اسمز معکوس
  • کاهش TSS در سیستم های تصفیه آب چاه

شرکت فران تأمین کننده پکیج کامل فیلترهای فوق از شرکت DOW آمریکا می باشد. 

 

مشخصات

 

 

ظرفیت جریان فیلترها، gpm(m3 /hr)

 

 

نام محصول

 

محفظه

 

اسکید

 

TEQUATIC™
PLUS Filters

 

 

5-25(1.1-5.7)

 

F-50

 

 

F-75,
B-Series Skid

 

20-100(4.5-22.7)

 

F-75

 

 

F-150,
B-Series Skid

 

80-400(18.2-90.8)

 

F-150

 

 

 

 

توجه: با توجه به زیاد شدن کالاهای نامرغوب و تقلبی با برند DOW و Filmtec در هنگام خرید محصول ارجینال به هلوگرام Filmtec، لیبل DOW و وکیوم بودن بسته بندی دقت شود.

 

 بخش‌های دیگر