فران - ممبران های متناسب با آب دریا

ممبران های متناسب با آب دریا

ممبران های آّب دریا

ممبران های آّب دریا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه شهر نشینی در کنار تغییرات اقلیم و کاهش منابع آب شرب در سرتاسر دنیا ضرورت وجود یک فناوری قابل اعتماد جهت شیرین سازی آبهای شور خصوصاً آب دریا را بیش از پیش مشخص نموده است. تا کنون تنها سه فناوری اسمز معکوس، تقطیر حرارتی و الکترودیالیز برای شیرین سازی آب دریا به صورت اقتصادی توسعه یافتند که مطابق بررسی ها و مطالعات مختلف در سالهای اخیر فناوری اسمز معکوس در شرایط یکسان از منظر اقتصادی فناوری برتر شیرین سازی آب دریا می باشد.

شرکت فران تأمین کننده کلیه ممبران های اصلی Filmtec برای شیرین سازی آب دریا از نمایندگیهای اصلی شرکت DOW آمریکا می باشد. 

 

ممبران های کوچکتر از 4 اینچ آب دریا:

ممبران کوچکتر از 4 اینچ آب دریا DOW FILMTEC Seawater RO Elements for Marine Systems

 

ممبران های 4 اینچ آب دریا:

ممبران 4 اینچ آب دریا DOW FILMTEC SW30HR LE-4040 Seawater Reverse Osmosis Element

ممبران 4 اینچ آب دریا DOW FILMTEC Seawater RO Elements for Marine Systems

 

ممبران های 8 اینچ آب دریا:

ممبران 8 اینچ آب دریا DOW FILMTEC™ SW30HRLE–440i Element

ممبران 8 اینچ آب دریا DOW FILMTEC™ SW30XLE–400i Element

ممبران 8 اینچ آب دریا DOW FILMTEC™ SW30HRLE–400i Element

ممبران 8 اینچ آب دریا DOW FILMTEC™ SW30XHR–440i Element

ممبران 8 اینچ آب دریا DOW FILMTEC™ SW30HR–380 Element

ممبران 8 اینچ آب دریا DOW FILMTEC™ SW30HRLE–400 Element

ممبران 8 اینچ آب دریا DOW FILMTEC™ SW30XHR–400i Element

ممبران 8 اینچ آب دریا DOW FILMTEC™ SW30HRLE–370/34i Element

ممبران 8 اینچ آب دریا DOW FILMTEC™ SW30ULE–400i Element

ممبران 8 اینچ آب دریا DOW FILMTEC™ SEAMAXX™ Element

ممبران 8 اینچ آب دریا DOW FILMTEC™ SW30XLE–440i Element

 

توجه: با توجه به ازدیاد و وفورکالاهای تقلبی با برند DOW و Filmtec در بازار ایران و شباهت بسیار بالای کالای تقلبی با محصول اوریجینال، حتماً پیش از خرید از اصلی بودن کالا اطمینان حاصل نمایید.

 بخش‌های دیگر