فران - ممبران های سفارشی و خاص

ممبران های سفارشی و خاصممبرانهای خاص Filmtec برای استفاده در مقاصد خاص بهداشتی، دماهای بالا و ... کاربرد دارند. شرکت فران تأمین کننده این ممبرانها از نمایندگیهای اصلی شرکت DOW آمریکا می باشد.

 

ممبران های کوچکتر از 4 اینچ نانوفیلترها:

ممبران کوچکتر از 4 اینچ نانوفیلترها DOW FILMTEC NF90 Nanofiltration Elements for Commercial Systems

ممبران کوچکتر از 4 اینچ نانوفیلترها FILMTEC NF270 Nanofiltration Elements for Commercial Systems

 

ممبران های 4 اینچ سفارشی:

ممبران 4 اینچ سفارشی DOW FILMTEC 4.6” Tapwater RO Elements

ممبران 4 اینچ سفارشی DOW™ Food and Dairy Membranes

ممبران 4 اینچ سفارشی DOW FILMTEC Membranes RO Elements for Sanitary Applications

ممبران 4 اینچ سفارشی DOW FILMTEC™ Heat Sanitizable RO Elements

ممبران 4 اینچ سفارشی DOW FILMTEC Maple Sap Mark E4 Reverse Osmosis Element
 

ممبران های 4 اینچ نانوفیلتراسیون:

ممبران 4 اینچ نانوفیلتراسیون DOW™ Food and Dairy Membranes Reverse Osmosis and Desalting Nanofiltration Elements for Food and Processing Applications

ممبران 4 اینچ نانوفیلتراسیون DOW FILMTEC NF90 Nanofiltration Elements for Commercial Systems

ممبران 4 اینچ نانوفیلتراسیون FILMTEC NF270 Nanofiltration Elements for Commercial Systems

 

ممبران های 8 اینچ سفارشی:

ممبران 8 اینچ سفارشی DOW™ Food and Dairy Membranes

ممبران 8 اینچ سفارشی DOW FILMTEC Membranes

ممبران 8 اینچ سفارشی DOW FILMTEC™ Maple Sap Mark E8 Reverse Osmosis Element

ممبران 8 اینچ سفارشی DOW HYPERSHELL™ Reverse Osmosis and Nanofiltration Elements 

ممبران 8 اینچ سفارشی DOW FILMTEC Heat Sanitizable RO 390-FF Element

ممبران 8 اینچ سفارشی DOW FILMTEC Heat Sanitizable RO 390-FF Element
ممبران 8 اینچ سفارشی SFILMTEC™ Membranes 8” Semiconductor Grade Reverse Osmosis Elements


ممبران های 8 اینچ نانو فیلتراسیون:

ممبران 8 اینچ نانو DOW FILMTEC™ NF90-400/34i Element

ممبران 8 اینچ نانو DOW FILMTEC™ NF270-400/34i Element

ممبران 8 اینچ نانو DOW FILMTEC™ NF345HP-370 Element

 

توجه: با توجه به ازدیاد و وفورکالاهای تقلبی با برند DOW و Filmtec در بازار ایران و شباهت بسیار بالای کالای تقلبی با محصول اوریجینال، حتماً پیش از خرید از اصلی بودن کالا اطمینان حاصل نمایید.

 بخش‌های دیگر