فران - فیلترهای دیسکی اتوماتیک

فیلترهای دیسکی اتوماتیک

فیلترهای دیسکی جهت جداسازی ذرات معلق نامحلول از آب کاربرد دارند. آب ورودی با فشار از میان دیسکهای به هم فشرده شده عبور کرده و ذرات معلق با سایزهای بالاتر از سایز طراحی فیلتر در میان دیسک ها باقی می مانند. در عملیات شستشوی معکوس این ذرات معلق باقیمانده توسط جریان شستشوی معکوس اتوماتیک به درین منتقل می شوند. 

 

 

 

توضيحات عمومي:

كليه ديسك فيلترهاي ("4،"3،"2 ) به صورت مدولار پلي مريك ميباشند. اين ديسك فيلترها داراي مكانيزم خود شوينده ميباشند.

ميزان جريان عبوري از اين ديسك فيلترها با توجه به سايز آنها از 10 تا 600 m3/h و رنج فيلتراسيون 20 الي 400 ميكرون ميباشد.

روند فيلتراسيون:

كليه ديسكها به صورت متوالي بر روي يك فنر با توجه به ميزان فيلتراسيون مورد نیاز آب قرار گرفته اند، در طول فرايند فيلتراسيون كليدي ديسكها توسط فنر تحت فشار قرار ميگيرند.

اختلاف فشار باعث ميشود آب از ديسكها عبور كند در حاليكه اين فيلترها اجازه عبور ذرات جامد را نميدهند.

روند بك واش:

با توجه به زمان تعيين شده قبلي و يا اختلاف فشار مورد نظر به سيستم بك واش شروع به انجام فعاليت ميكند. در اين حال شير ورودي بسته ميشود در حاليكه همزمان شير ورودي به حالت باز در ميآيد. درطول فرايند بك واش فشار وارده با فنرها كم ميشود و اين موجب ميشود كه ديسكها تحت فشار نباشند. آب با فشار بالا سپس وارد سيستم شده موجب ميشود، كليه گرفتگي هاي ناشي از ذرات جامد پاك شوند.

در طول عمليات بكواش هر فيلتر به صورت جداگانه ميتواند شستشو داده شود در حاليكه فيلترها ديگر ميتوانند عمليات فيلتراسيون را انجام دهند. زمانيكه عمليات بكواش شروع ميشود. شيرهاي سيستم به صورت اتوماتيك جريان را بر عكس ميكنند.

 

منابع خارجي بكواش:

هر فيلتر به صورت مجزا بكواش ميشود در حاليكه ما بقي ميتوانند به كار خود ادامه دهند. در هر فيلتر شيرهاي ورودي و خروجي به صورت اتوماتيك بسته ميشوند در حاليكه شيرهاي درين به صورت اتوماتيك باز مي شوند. آب فيلتر شده تحت فشار از منبع خارچي وارد فيلترها شده و باعث تميز شدن آنها مي گردد.

مواد تشكيل دهندهي فيلترها:

بدنه و درپوش فيلترها: RPP (پلي پرولين تقويت شده) و يا RPA (پلی مايد تقويت شده)

المان ديسكها: PA ( پلي مايد) و يا PP (پلي پروپيلن)

شيرهاي بكواش: RPP ( پلي پروپلين تقويت شده و يا RPA ( پلي مايد تقويت شده)

شيرهاي چند راهه: PP (پلی پروپلين)

واشرها: NBR و يا EPDM

تيوب كنترل: PE ( پلي اتيلن) و يا PA (پلي مايد)

 

 بخش‌های دیگر