فران - تأمین کلیه مدول ها و فیلترهای اولترافیلتراسیون از شرکت DOW آمریکا

تأمین کلیه مدول ها و فیلترهای اولترافیلتراسیون از شرکت DOW آمریکا

اولترافیلتراسیون، یک فرآیند فیلتراسیون با استفاده از ممبران است که بر مبنای غشای نیمه تراوا جهت جداسازی ذرات با سایز یک دهم تا یک صدم میکرون به کار می رود. غشاهای این فیلتر از عبور ذرات با وزن مولکولی بالا، ذرات کلوییدی، مولکول پلیمرهای آلی و غیر آلی و تمامی ذرات با سایز بالاتر از 20-10 نانومتر از جمله گرده ها، جلبکها، باکتریها، ویروسها و میکروبها ممانعت می کند.

اولترا فیلتراها:

 

 

کاتالوگ

 

فیبر

 

سطح مقطع فیلتر (m2)

 

نام محصول

 

DOW IntegraFlux™ Modules

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 

 

نفوذ بالا(XP Fiber)

 

 

77

 

SFD-2880XP
SFP-2880XP

 

نفوذ بالا(XP Fiber)

 

51

SFD-2860XP
SFP-2860XP

DOW™ Ultrafiltration Modules

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 

استاندارد

 

 

77

SFD-2880
SFP-2880

 

استاندارد

 

 

51

SFD-2860
SFP-2860

 

دانلود کاتالوگ

 

 

استاندارد

 

 

33

SFD-2660
SFP-2660

 

توجه: با توجه به زیاد شدن کالاهای نامرغوب و تقلبی با برند DOW و Filmtec در هنگام خرید محصول ارجینال به هلوگرام Filmtec، لیبل DOW و وکیوم بودن بسته بندی دقت شود.

 بخش‌های دیگر