فران - تأمین پکیج های UF ساخت شرکت DOW آمریکا

تأمین پکیج های UF ساخت شرکت DOW آمریکا

سیستم اولترافیلتراسیون در فیلتراسیون محلولهای حاوی ذرات جامد معلق، باکتریها، و غلظت بالای ماکرو مولکولها مانند جداسازی مخلوط آب در روغن، آب میوه ها، صنایع شیر و لبنیات، صنایع دارویی، صنایع تولیدآب آشامیدنی و تصفیه پساب نسبت به سایر سیستمهای مشابه در فیلتراسیون ارجحیت دارد. شرکت فران توانایی طراحی و تامین پکیجهای کامل اولترافیلتراسیون به عنوان یک سیستم تصفیه غشایی مقرون به صرفه با نصب سریع و سهولت در استفاده و همچنین به روز رسانی سیستمهای موجود با در نظر گرفتن مدولهای جدید و یا تغییر تنظیمات سیستم را داراست. پکیجهای تامین شده توسط فران به صورت یک پارچه به همراه شاسی و متعلقات به صورت کاملاً اتوماتیک مجهز به انجام تست های پیوسته در طول شبانه روز و تمامی تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه آب ارائه می گردد.

 

 

 

کاتالوگ

 

فیبر

 

مدول برای هر اسکید

 

سطح مقطع فیلتر (m2)

 

نام محصول

 

DOW IntegraPac™ Modules and Skids

 

دانلود کاتالوگ

 

 

نفوذ بالا(XP Fiber)

 

 

22-6

 

77

 

 

IPD-77XP
IP-77XP

 

دانلود کاتالوگ

 

 

نفوذ بالا(XP Fiber)

 

22-6

 

51

 

IPD-51XP
IP-51XP

 

دانلود کاتالوگ

 

 

استاندارد

 

 

22-6

 

77

 

IPD-77
IP-77

 

دانلود کاتالوگ

 

 

استاندارد

 

 

22-6

 

51

 

IPD-51
IP-51

 


 

 

توجه: با توجه به زیاد شدن کالاهای نامرغوب و تقلبی با برند DOW و Filmtec در هنگام خرید محصول ارجینال به هلگرام Filmtec، لیبل DOW و وکیوم بودن بسته بندی دقت شود.

 بخش‌های دیگر